کاهش اندازه سنگ آهک دانه درشت با استفاده از خرد کردن گیاه